Certyfikaty

bio.inspecta

bio.inspecta jest niezależnym, wiodącym organem kontrolnym w Szwajcarii, zatwierdzonym przez rząd federalny. Bio.inspecta certyfikuje i kontroluje ekologiczne gospodarstwa rolnicze, przedsiębiorstwa przetwórcze i handlowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Gwarantuje wiarygodność ekologicznych produktów i kontrolowanych procesów.

Swiss Garantie

Swiss Garantie oznacza, że 100% surowców, proces przetwarzania i cała produkcja wykonana jest w Szwajcarii oraz regularnie kontrolowana przez niezależne jednostki certyfikujące zatwierdzone przez rząd federalny. Surowce wolne od GMO pochodzą wyłącznie od szwajcarskich producentów z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Certyfikacja systemu Suisse Garantie oparta jest na międzynarodowych standardach ISO i uznawana na całym świecie.

Swiss Made

Swiss Made to znak stowarzyszenia SWISS LABEL, którego celem jest promocja szwajcarskich produktów i usług. Symbolem rozpoznawczym tego stowarzyszenia jest kusza. Misją Swiss Label jest właściwe, legalne i stałe wsparcie szwajcarskich marek i etykiet. Swiss Label to synonim precyzji, niezawodności, punktualności, rzetelności, wiedzy, wrażliwości usług, postępowości, eko-przyjazne, prestiżu, adekwatności do potrzeb i wymagań.

EU Organic

EU Organic Swiss Agriculture to podmioty gospodarcze, które spełniają wymogi UE w sprawie rolnictwa ekologicznego mogą znakować produkty jako ekologiczne korzystając z unijnego logo rolnictwa ekologicznego. Dzięki unijnemu logo na produktach ekologicznych konsumenci mogą łatwo odróżnić produkty BIO.
Logo gwarantuje, że:

  • produkcja ekologiczna łączy przyjazne dla środowiska praktyki i zapewnia wysokie standardy
  • produkty nie zawierają GMO oraz wyprodukowane zostały z surowców rolnictwa ekologicznego
  • podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją ekologiczną są kontrolowane co najmniej raz w roku

NaTrue

NaTrue to międzynarodowa jednostka zrzeszająca producentów kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Głównym celem organizacji jest promocja i wspieranie produkcji naturalnych kosmetyków. Certyfikaty Natrue przyznawane są w oparciu o bardzo wysokie standardy co wiąże się ze wzrostem zaufania klientów do ekologicznych kosmetyków. Natrue wyróżnia trzy rodzaje składników, które łączy jedna ważna cecha: wszystkie z nich można odnaleźć w przyrodzie. Znak Natrue gwarantuje, że produkty są przyjazne dla środowiska oraz, że nie zostały poddane zbędnej obróbce syntetycznej. Produkty certyfikowane przez Natrue nie zawierają sztucznych aromatów i barwników, produktów naftowych, silikonów, olejów czy składników modyfikowanych genetycznie. Kosmetyki nie są testowane na zwierzętach.

BIOSUISSE

BIOSUISSE jest organizacją zrzeszającą stowarzyszenia rolników ekologicznych z 26 kantonów szwajcarskich oraz Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego (Research Institute of Organic Agriculture FiBL). Organizacja Bio Suisse za pomocą instytutu badawczego opracowuje własne standardy, które są bardziej rygorystyczne niż wymogi szwajcarskiego ustawodawstwa dla rolnictwa ekologicznego. Większość szwajcarskich rolników ekologicznych jest członkami Bio Suisse oraz pracuje zgodnie z jej ścisłymi standardami. Produkty certyfikowane według standardów Bio Suisse cieszą się w Szwajcarii bardzo wysokim stopniem wiarygodności.

0